MEDIA & Switch INDUSTRIAL ทนทุกสภาพอากาศ

จำหน่ายอุปกรณ์Industrial Grade Gigabit Fiber Media Converter ราคาถูก,เดินสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล(fiber optic),รองรับงานอุตสาหกรรม,10/100/1000 mbps,เดินสายไฟเบอร์ 1core ,ทนทุกสภาวะแวดล้อม,อุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล,ทนความร้อน,อุณหภูมิสูงและต่ำ,ใช้กับงานกล้องวงจรปิดCCTVและงานอินเตอร์เน็ต network,ราคาถูก ส่งช่าง , สวิตช์ทนความร้อนไฟเบอร์ออฟติก,ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงและต่ำภายนอก(Outdoor),Gigabit Switch 8 Port Industrial Grade + 2Lan ,จำหน่านGigabit Uplink (10LAN) ราคาถูก ส่งช่าง,สวิตช์ HUB ทดความร้อน,LAN(แลน)Industrial Media Converter 10/100 4 Port ราคาถูก,ใช้กับงานกล้องวงจรปิด NETWORK CCTV IP CAMERA,เดินสายระยะไกล20กิโลเมตร,จ่ายไฟปล่ายทาง,รับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,อุณภูมิสูงและต่ำ,สภาวะแวดล้อมห้องแช่แข็ง,ใช้กับงานอุตสาหกรรม 10/100,Industrial 4ช่อง poet ch 1ออก4,สวิตช์ HUB in1out4 ทดความร้อน,LAN(แลน)Industrial Media Converter Gigabit 4 Port ราคาถูก,ใช้กับงานกล้องวงจรปิด NETWORK CCTV IP CAMERA,เดินสายระยะไกล20กิโลเมตร,จ่ายไฟปล่ายทาง,รับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,อุณภูมิสูงและต่ำ,สภาวะแวดล้อมห้องแช่แข็ง,ใช้กับงานอุตสาหกรรม 10/100/1000,สวิตช์LAN แบบมีSFP2ช่อง,Industrial Switch Hub 8 Port Gigabit ราคาถูก,เดินสายไฟเบอร์ออฟติกระยะไกล(fiber optic),ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม,LAN 8ช่อง ch 10/100/1000M,Sfp Module 1.25G ,single mode SM,แลนในระบบเน็ทเวิร์ค อุณหภูมิติดลบ,ต่ำสูงองศา,เดินระยะไกลด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก,สภาวะแวดล้อมทดความร้อน เย็น ห้องแช่แข็ง,ใช้งานแลน NETWORK กล้องวงจรปิดCCTV,IP CAMERA


10/100M INDUSTRIAL FIBER MEDIA CONVERTER (WDM)
อุปกรณ์สวิตช์รองรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม Fast Ethernet Induatrial Grade Fiber Media Converter 10/100 Mbps. เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก เหมาะกับงานที่มีสภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ เช่น งานกล้องวงจรปิด CCTV เช่นอุณภูมิสูงกลางแจ้ง หรืออุณภูมิที่ต่ำในห้องแช่แข็ง ซึ่งตัวอุปกรณ์สามารถรองรับแรงดันไฟ 12-57VDC สามารถรองรับการใช้งานผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกชนิด Single Mode 1core ในระยะ1-20 กิโลเมตร

ราคา 1,100 บาท /ชุด


GIGABIT (10/100/1000) INDUSTRIAL FIBER MEDIA CONVERTER (WDM)
อุปกรณ์รองรับงานอุตสาหกรรม Gigabit 10/100/1000 Induatrial Grade Fiber Media Converter เป็นอุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก เหมาะกับงานที่มีสภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ เช่นอุณภูมิสูงกลางแจ้งหรืออุณภูมิที่ต่ำในห้องแช่แข็งเป็นต้ว สามารถรองรับแรงดันไฟได้ตั้งแต่ 12-57VDC ส่วนเรื่องระยะทางสามารถรองรับการใช้งานผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกชนิด Single Mode 1core ในระยะ1-20 กิโลเมตร

ราคาา 1,400 บาท/ชุด


10/100M INDUSTRIAL FIBER POE SWITCH 2 PORT (WDM)
สวิตซ์สำหรับติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม Poe Switch Indrustrial Fiber  10/100 Mbps. 2 Port (1x2)  ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมในระบบอุตสาหกรรม ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงและต่ำได้ตั้งแต่ -30 องศา ถึง 70 องศาเซลเซียส ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 10/100M. ใช้งานอัพลิ้ง Port โดยใช้สาย Fiber Optic Single Mode (SC/WDM) ในระยะ1-20 กิโลเมตร

ราคา 1,450 บาท/ชุด


สวิตช์LAN 10/100M INDUSTRIAL SWITCH 4 PORT+1LAN/100 UPLINK
Switch(สวิตช์) HUB Industria Grade 5 Port (ใช้กับงานอุตสาหกรรม) ความเร็วแลน 10/100M สำหรับใช้เป็น Switch แยกสายแลนในระบบเน็ทเวิร์คอุสาหกรรม ปกติในไลน์การผลิตของโรงงานอุสาหกรรม มีการควบคุมเครื่องจักรผ่านเครือข่าย TCP ซึ่งเหมาะกับงานใช้งาน รวมถึงสภาวะแวดล้อมในโรงงาน  บางพื้นที่ร้อนมากและบางพื้นที่เย็นมากต่างกันไป Switch Indrustrial จึงเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมารองรับสภาวะเหล่านนั้น สามารถรองรับการทำงานที่อุณหภูมิติดลบ 30 องศา ถึง 70 องศาเซลเซียสครับ

ราคา 850 บาท/ชุด


สวิตซ์ GIGABIT INDUSTRIAL SWITCH 4 PORT+1LAN/1000 UPLINK
Switch LAN HUB กระจายสัญญาณแลน Industria Grade 5Port ใช้กับงานอุสาหกรรม วิ่งด้วยความเร็ว10/100/1000M. สำหรับใช้เป็น Switch แยกสายแลนในระบบเน็ทเวิร์คโรงงานอุสาหกรรม ปกติในไลน์การผลิตของโรงงานอุสาหกรรม จะมีการควบคุมเครื่องจักรผ่านเครือข่าย TCP ส่วนใหญ่สภาวะแวดล้อมในโรงงานจะมีสภาวะที่แตกต่างจากทั่วไป บางพื้นที่ร้อนมากและบางพื้นที่เย็นมาก Switch Indrustrial จึงเป็นออกแบบมารองรับสภาวะเหล่านนั้น โดยสามารถรองรับการทำงานได้ที่อุณหภูมิติดลบ 30 องศา ถึง 70 องศาเซลเซียสครับ

ราคา 1,150 บาท/ชุด


GIGABIT INDUSTRIAL FIBER MEDIA CONVERTER 4 PORT (WDM)
Switch Gigabit Induatrial Grade Fiber Media Converter 1X4 Port อุปกรณ์แปลงและรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระยะไกล ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก Transmiter จะมีแรงดันไฟ Input อุปกรณ์สามารถรองรับแรงดันไฟตั้งแต่ 12-57VDC มีพอร์แลนทั้งหมด 4ช่อง ไม่ต้องใช้ Switch HUB เพิ่ม ส่วนเรื่องระยะทางสามารถรองรับการใช้งานผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกชนิด Single Mode ในระยะตั่งแต่1-20 กิโลเมตร

ราคา 1,580 บาท/ชุด

เหมาะกับงานที่มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากปกติ เช่นอุณภูมิสูงกลางแจ้ง หรืออุณภูมิที่ต่ำในห้องแช่แข็ง


GIGABIT INDUSTRIAL SWITCH 8 PORT+2LAN/1000 UPLINK
Gigabit Switch 8 Port Industrial Grade + 2Lan Gigabit Uplink (10LAN) สำหรับติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมในระบบอุตสาหกรรม ทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -30 องศา ถึง 70 องศาเซลเซียส 

ราคา 1,990 บาท/ชุด

ความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ Gigabit ใช้งาน Uplink Port โดยใช้ Lan (RJ45) 2 พอร์ท


สวิตช์แลน INDUSTRIAL SWITCH GIGABIT 8 PORT+2SFP UPLINK
สวิตช์LAN Switch HUB Industria Grade 8Port ใช้กับงานอุตสาหกรรม ความเร็วLAN สูงสุด 10/100/1000M Switch ใช้สำหรับแยกสายแลนในระบบเน็ทเวิร์คอุสาหกรรม ปกติในไลน์ผลิตของโรงงานอุสาหกรรมนั้น จะมีการควบคุมเครื่องจักรผ่านเครือข่าย TCP และสภาวะแวดล้อมในโรงงานมีสภาวะที่แตกต่างกันไปบางพื้นที่ร้อนมากและบางพื้นที่เย็นมาก Switch Indrustrial จึงเป็นอุปกรณ์ออกแบบมารองรับสภาวะที่แสนโหด สามารถรองรับการทำงานได้ที่อุณหภูมิติดลบและบวกสูง ส่วนพอร์ทสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อลิ้งข้อมูลระยะไกลด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก จะเป็นแบบ Slot Sfp โมดูล(Module) รองรับ Sfp Module แบบ Data Rate 1.25G ทั้งแบบ SM และ MM ระยะการเชื่อมต่อจะถูกกำหนดโดย SFP ทั้งหมด

ราคา 2,100 บาท/ชุด


อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน :

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา