เต้ารับฝังผนัง Juxin ครบทุกฟังชั่น


Juxin โมดูล่า Jack เต้ารับตัวเมีย LAN CAT5e (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านหลังตรง
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 60 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก

TAG : Juxin พลาสติกปิดรูหน้ากาก 1ช่อง ,หน้ากากตัวเมียVGA HDMI,เต้ารับตัวเมียสากล AUX RCA db9 15 25 35 ,ใช้กับโรงแรม หอพัก รีสอร์ท สนามบิน โครงการหมู่บ้านจัดสรร Officeที่ทำงาน,usb LAN CAT6 CAT6 ช่องไมค์,ฝังเตียงโต๊ะตู้

 


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย ไมค์ SOUND 6.5mm (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านหลังตรง
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 60 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก

TAG : Juxin พลาสติกปิดรูหน้ากาก 1ช่อง ,หน้ากากตัวเมียVGA HDMI,เต้ารับตัวเมียสากล AUX RCA db9 15 25 35 ,ใช้กับโรงแรม หอพัก รีสอร์ท สนามบิน โครงการหมู่บ้านจัดสรร Officeที่ทำงาน,usb LAN CAT6 CAT6 ช่องไมค์,ฝังเตียงโต๊ะตู้

 


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย DB9 (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านหลังตรง
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง
ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 80 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


 


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย DB9 (ตัวผู้) แบบขั้วเชื่อมสาย
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง 
ขนาดมาตรฐานสากล
ราคา 40 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


 


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย DB9 (ตัวเมีย) แบบขั้วเชื่อมสาย
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 40 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


 


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวผู้ DB9 (ตัวผู้) แบบจ้ำสายด้านหลังงอ 90 องศา ออกแบบมาสำหรับหน้างานที่มีเนื้อทีน้อยเลยต้องการจำกัดเนื้อที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก
ใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ เช่น เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องใช้สำนักงาน งานปริ้นท์ ออกแบบเครื่องจักรกล แบบลอยและฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล ช่องเต้ารับ 36 x 23 mm ถาดประกบแผ่นประกบกัน ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก

ราคา 80 บาท


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย HDMI (ตัวเมีย) แบบหลังงอ90องศา
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 90 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย HDMI (ตัวเมีย) แบบหลังตรง
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 90 บาท /ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย HDMI 2.0 (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านหลังตรง
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 160 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


 


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย HDMI 2.0 (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านหลังงอ90องศา
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 190 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


 


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย HDMI (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านข้าง  ใช้รองรับสายที่ต่อสัญญาณภาพแบบ HD สูงสุด 1080P
รับภาพจากเครื่องเล่นสัญญาณภาพหรือคอมพิวเตอร์ จ้ำสายด้านหลังตรง ออกแบบมาสำหรับหน้างานที่มีเนื้อที่มาก ไม่จำกัดเนื้อที่ สดวกสบายต่อการใช้งานและติดตั้ง แบบลอยและฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล ช่องเต้ารับ 36x23mm

ราคา 160 บาท


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย USB (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านหลังตรง
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง
ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 50 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย VGA (ตัวเมีย) แบบขั้วเชื่อมสาย
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 60 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย VGA (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านหลังงอ90องศา
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 90 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


 


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย ต่อตรง DB15 (ตัวเมีย)  สามารถนำมาใส่กับหน้ากากที่ขนาดเท่ากันได้ เหมาะสำหรับงาน บิ้วอิน ที่ต้องการความเรียบร้อยขนาดมาตรฐานสากล
ราคา 90 บาท


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย RCA 2Port (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านหลังงอ90องศา
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล

ราคา 70 บาท / ตัว
ช่องเต้ารับ 36*23mm

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


 


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย AUX 3.5mm ต่อเสียงขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐานสากล
สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง 

ราคา 60 บาท / ชิ้น
ช่องเต้ารับ 36*23mm 
ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก


Juxin หน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย 1ช่อง / 2ช่อง / 3ช่อง ขนาดมาตรฐานสากล
โรงแรม หอพัก รีสอร์ท สนามบิน โครงการหมู่บ้านจัดสรร Officeที่ทำงาน เตียงโต๊ะตู้

ราคา 30 บาท / ตัว
ขนาด 86*86mm
ช่องรับของเข้ารับ 36*23mm /ต่อ1ช่อง

ถาดประกบแผ่นประกบกัน
ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก

TAG : หน้ากากตัวเมียVGA HDMI,เต้ารับตัวเมียสากล AUX RCA db9 15 25 35 ,ใช้กับโรงแรม หอพัก รีสอร์ท สนามบิน โครงการหมู่บ้านจัดสรร Officeที่ทำงาน,usb LAN CAT6 CAT6 ช่องไมค์,ฝังเตียงโต๊ะตู้

 


 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวผู้ DB9 (ตัวผู้) แบบจ้ำสายด้านหลังงอ 90 องศา ออกแบบมาสำหรับหน้างานที่มีเนื้อทีน้อยเลยต้องการจำกัดเนื้อที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก

Juxin, โมดูล่าเต้ารับตัวผู้, เต้ารับDB9, เต้ารับตัวผู้, โมดูล่า, เต้ารับ DB9, DB9, Modular Outlet, ช่องเต้ารับ Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวผู้ DB9 (ตัวผู้) แบบจ้ำสายด้านหลังงอ 90 องศา ออกแบบมาสำหรับหน้างานที่มีเนื้อทีน้อยเลยต้องการจำกัดเนื้อที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก ใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ เช่น เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องใช้สำนักงาน งานปริ้นท์ ออกแบบเครื่องจักรกล แบบลอยและฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล ช่องเต้ารับ 36 x 23 mm ถาดประกบแผ่นประกบกัน ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก ราคา 80 บาท รุ่น : JN-DB9M90 (รหัสสินค้า : P02529)​ ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com  

Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย HDMI (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านข้าง ใช้รองรับสายที่ต่อสัญญาณภาพแบบ HD สูงสุด 1080P

Juxin, โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย, เต้ารับHDMI, เต้ารับตัวเมีย, โมดูล่า, เต้ารับ HDMI, HDMI, Modular Outlet, ช่องเต้ารับ Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย HDMI (ตัวเมีย) แบบจ้ำสายด้านข้าง  ใช้รองรับสายที่ต่อสัญญาณภาพแบบ HD สูงสุด 1080P รับภาพจากเครื่องเล่นสัญญาณภาพหรือคอมพิวเตอร์ จ้ำสายด้านหลังตรง ออกแบบมาสำหรับหน้างานที่มีเนื้อที่มาก ไม่จำกัดเนื้อที่ สดวกสบายต่อการใช้งานและติดตั้ง แบบลอยและฝังผนัง ขนาดมาตรฐานสากล ช่องเต้ารับ 36x23mm ราคา 160 บาท รุ่น : JN-HDMIM (รหัสสินค้า : P02530)​ ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย AUX 3.5mm ต่อเสียงขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐานสากล

Juxin พลาสติกปิดรูหน้ากาก 1ช่อง ,หน้ากากตัวเมียVGA HDMI,เต้ารับตัวเมียสากล AUX RCA db9 15 25 35 ,ใช้กับโรงแรม หอพัก รีสอร์ท สนามบิน โครงการหมู่บ้านจัดสรร Officeที่ทำงาน,usb LAN CAT6 CAT6 ช่องไมค์,ฝังเตียงโต๊ะตู้ Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย AUX 3.5mm ต่อเสียงขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐานสากล สำหรับหน้ากากโมดูล่าเต้ารับตัวเมีย แบบลอย/และฝังผนัง  ราคา 60 บาท / ชิ้น รุ่น : JN-AUX (รหัสสินค้า : P01805)​ ช่องเต้ารับ 36*23mm  ถาดประกบแผ่นประกบกัน ป้องกันการดึงหรือหลุด แบบล่องแบบล็อก     ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

เต้ารับสายแลนโมดูล่าแจ็ค CAT6A ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในระบบเครือข่าย แบบสาย (Wired Network)

เต้ารับสายแลน, เต้ารับสายแลน cat 6A, โมดูล่าแจ็ค CAT6A, CAT6A, Wired Network, เต้ารับหัว LAN, LAN, RJ45, เต้ารับตัวเมีย, Modular Plug RJ45, Modular Plug เต้ารับสายแลนโมดูล่าแจ็ค CAT6A ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในระบบเครือข่าย แบบสาย (Wired Network) เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายทั่วไป เต้ารับหัว LAN RJ45 (Outlet) ซึ่งเป็นเต้ารับแบบตัวเมีย มีพร้อมฝาครอบกันฝุ่น รองรับการใช้งานคู่กับหัวของสายแลน(Modular Plug RJ45) แบบตัวผู้ ราคา 65 บาท /ตัว รุ่น : JN00027 (รหัสสินค้า : P02165)     ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

เต้ารับสายแลนโมดูล่าแจ็ค RJ45 CAT7 สามารถส่งผ่านข้อมูลได้อย่างเสถียร รองรับการส่งผ่านเครือข่ายได้ถึง10g 600MHz ชุบทอง 50 U

เต้ารับสายแลน, โมดูล่าแจ็ค, CAT7, Modular Lan, Modular, ปลั๊กโมดูล่า, RJ45, LAN, LAN CAT7 เต้ารับสายแลนโมดูล่าแจ็ค RJ45 CAT7 สามารถส่งผ่านข้อมูลได้อย่างเสถียร  รองรับการส่งผ่านเครือข่ายได้ถึง10g 600MHz ชุบทอง 50 U  สาย LAN สามารถปรับได้จึงสามารถใช้กับสาย ได้ทุกประเภท ราคา 75 บาท รุ่น : JN00026 (รหัสสินค้า : P01844)​ รายละเอียดสินค้า Interface Type: CAT7 Gigabit female base Product material: zinc alloy, phosphor copper contact point, gold plating treatment, gold plating thickness 50U. Transmission bandwidth: 600MHz Transmission rate: 10Gbps Product color: silver Product size: as shown in the figure Package size: 80 * 50 * 20mm / 3.14 * 1.96 * 0.78 '' Total weight: 24.5g   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย ต่อตรง DB15 (ตัวเมีย) สามารถนำมาใส่กับหน้ากากที่ขนาดเท่ากันได้ เหมาะสำหรับงาน บิ้วอิน ที่ต้องการความเรียบร้อยขนาดมาตรฐานสากล

Juxin, โมดูล่า, โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย, DB15, โมดูล่า DB15, หน้ากากตัวเมีย, เต้ารับตัวเมียสากล, ใช้กับโรงแรม หอพัก รีสอร์ท, โมดูล่าแบบลอย, โมดูล่าฝังผนัง Juxin โมดูล่าเต้ารับตัวเมีย ต่อตรง DB15 (ตัวเมีย)  สามารถนำมาใส่กับหน้ากากที่ขนาดเท่ากันได้ เหมาะสำหรับงาน บิ้วอิน ที่ต้องการความเรียบร้อยขนาดมาตรฐานสากล ราคา 90 บาท รุ่น : JN-DB15F (รหัสสินค้า : P01843)​     ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

เต้ารับสายแลน CAT6 RJ45 Modular Jack ตัวเมียสีขาว Link รุ่น US-1006STF สำหรับต่อเข้ากับสายแลน UTP CAT6 ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือรองรับการยึดเข้ากับหน้ากากและกล่อง Outlet LAN

เต้ารับสายแลน, เต้ารับ, CAT6, RJ45, Modular Jack, Modular Jack ตัวเมีย, Interlink, US-1006STF, โมดูล่าแจ็ค เต้ารับสายแลน CAT6 RJ45 Modular Jack ตัวเมียสีขาว Link รุ่น US-1006STF สำหรับต่อเข้ากับสายแลน UTP CAT6 ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือรองรับการยึดเข้ากับหน้ากากและกล่อง Outlet LAN ราคา 95 บาท รุ่น : US-1006STF (รหัสสินค้า : P01842)​ คุณสมบัติ ประเภทอุปกรณ์ : CAT 6 RJ45 Modular Jack (ตัวเมีย) เหมาะสำหรับ : ต่อเข้ากับสายแลน UTP CAT 6 แบบ Unshield มาตรฐาน: ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 ISO/IEC-11801 Class E EN50173-1 Lead-free & RoHS Compliant by TUV     ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

หน้ากากหัวไฟเบอร์ SC LC แบบฝังผนังและแบบลอย ใช้สำหรับฝังพาทิชั่นเหล็ก ในสำนักงาน ออฟฟิต ใช้กับงานยึดหัววตัวตรง ไม่หลุดง่ายเปลี่ยนหัวใส่ได้

หน้ากากหัวไฟเบอร์, หน้ากากหัวไฟเบอร์ SC, หน้ากากหัวไฟเบอร์ LC, หน้ากากแบบฝังผนัง, หน้ากากแบบลอย, Fiber optic, ไฟเบอร์ออฟติก หน้ากากหัวไฟเบอร์ SC LC แบบฝังผนังและแบบลอย ใช้สำหรับฝังพาทิชั่นเหล็ก ในสำนักงาน ออฟฟิต ใช้กับงานยึดหัววตัวตรง ไม่หลุดง่ายเปลี่ยนหัวใส่ได้ ราคา 50 บาท รุ่น : CBT0032 (รหัสสินค้า : P01841)​   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

Standard Modular Plug เต้ารับหัวแลนตัวเมีย CAT6/RJ45 8pin รับกับสายโทรศัพท์ MODULAR JACK

Modular Plug, เต้ารับหัวโทรศัพท์, เต้ารับหัวโทรศัพท์ตัวเมีย, Cat6, RJ45, Modular Jack, 8Pin, Female Plug, หัวคอนเนคเตอร์, หัวต่อตัวเมีย, เต้ารับแบบติดผนัง Standard Modular Plug เต้ารับหัวแลนตัวเมีย CAT6/RJ45 8pin รับกับสายโทรศัพท์ MODULAR JACK หัวคอนเนคเตอร์LAN หัวต่อตัวเมียFemale Plugแจ็คแลนเต้าแบบติดผนัง ราคา 18 บาท รุ่น : JN00024 (รหัสสินค้า : P01833)​ -แบบปิดฝาด้านบน หนีบสายแบบกด -เต้ารับหัวแลน (Outlet) ซึ่งเป็นตัวเต้ารับแบบตัวเมีย -รองรับการใช้งานคู่กับหัวของสายโทรศัพท์(Modular Plug แลน)แบบตัวผู้ -รองรับการใช้งานคู่กับหน้ากากแลนที่เจาะช่องไว้สำหรับหัวRJ45ตัวเมียโดยเฉพาะ   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @pbasupply    pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ salepba           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ pbasupply2      sarawut.pbasupply@gmail.com  

ติดต่อเรา