ตู้แร็ค(rack) HYPERLINK 2U,6U,9U,12U,15U,24U,27U,36U,42U


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 42U ลึก 110 CM สีดำ รุ่น 42U-P110 ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 4 ช่อง (พร้อมพัดลม 4 ตัว) ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 2 MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 2 ใบ 43CM)

ราคา 13,500 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 27U ลึก 60 CM สีดำ รุ่น 27U-P60 ขนาด 600x600x1400mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 4 ช่อง (พร้อมพัดลม 4 ตัว) ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 2 MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 2 ใบ 43CM)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 8,200 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 36U ลึก 60 CM สีดำ รุ่น 36U-P60  ขนาด 600x600x1800mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 4 ช่อง (พร้อมพัดลม 4 ตัว) ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 2 MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 2 ใบ 43CM)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 8,700 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 12U ลึก 60 CM สีดำ รุ่น 12U-P60  ขนาด 600x600x650mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 2 ช่อง ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 1MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 1 ใบ 27cm)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 2,600 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 9U ลึก 40 CM สีดำ HI-CUT รุ่น 9U-H40 ขนาด 520x400x420mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 1 ช่อง ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 1MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 1 ใบ 19cm)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 720 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีดำ HI-CUT รุ่น 6U-H40  ขนาด 520x400x300mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 1 ช่อง ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 1MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 1 ใบ 19cm)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 590 บาท


ตู้ WALL RACK HYPERLINK ขนาด 50X15X50 ลึก 15 CM สีขาว รุ่น 2U-PW ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์
ราคา 750 บาท


ตู้ WALL RACK HYPERLINK ขนาด 50X15X50CM ลึก 15 CM สีดำ รุ่น 2U-PB ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์

ราคา 750 บาท

 


ตู้ Rack HYPERLINK  ขนาด 6U ลึก 40 CM ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ ผลิตจากเหล็กอย่างดี พร้อมกุญแจล็อคเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ 

ราคา 950 /ชุด
ขนาด 300x530x400MM


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 40 CM สีดำ HI-CUT รุ่น 6U-H40  ขนาด 520x400x300mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 1 ช่อง ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 1MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 1 ใบ 19cm)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 590 บาท

 


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 6U ลึก 45 CM สีดำ รุ่น 6U-P45  ขนาด 600x450x350mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 2 ช่อง ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 1MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 1 ใบ 27cm)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 1,250 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 9U ลึก 40 CM สีดำ HI-CUT รุ่น 9U-H40 ขนาด 520x400x420mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 1 ช่อง ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 1MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 1 ใบ 19cm)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 720 บาท


ตู้ Rack HYPERLINK ขนาด 9U ลึก 45 CM ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ ผลิตจากเหล็กอย่างดี พร้อมกุญแจล็อคเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์

ราคา 1,990 /ชุด
ขนาด 500x600x450MM


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 9U ลึก 60 CM สีดำ รุ่น 9U-P60  ขนาด 600x600x500mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 2 ช่อง ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 1MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 1 ใบ 27cm)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 2,250 บาท


ตู้ Rack HYPERLINK ขนาด 12U ลึก 45 CM ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ ผลิตจากเหล็กอย่างดี พร้อมกุญแจล็อคเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์

ราคา 2,350 /ชุด
ขนาด 650x600x450MM


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 12U ลึก 60 CM สีดำ รุ่น 12U-P60  ขนาด 600x600x650mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 2 ช่อง ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 1MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 1 ใบ 27cm)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 2,600 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 27U ลึก 60 CM สีดำ รุ่น 27U-P60 ขนาด 600x600x1400mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 4 ช่อง (พร้อมพัดลม 4 ตัว) ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 2 MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 2 ใบ 43CM)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 8,200 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 36U ลึก 60 CM สีดำ รุ่น 36U-P60  ขนาด 600x600x1800mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 4 ช่อง (พร้อมพัดลม 4 ตัว) ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 2 MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 2 ใบ 43CM)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 8,700 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 36U ลึก 80 CM สีดำ รุ่น 36U-P80  ขนาด 600x800x1800mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 4 ช่อง (พร้อมพัดลม 4 ตัว) ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 2 MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 2 ใบ 43CM)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 9,900 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 42U ลึก 60 CM สีดำ รุ่น 42U-P60 ขนาด 600x600x2000mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 4 ช่อง (พร้อมพัดลม 4 ตัว) ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 2 MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 2 ใบ 43CM)

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 9,500 บาท


ตู้ RACK HYPERLINK ขนาด 42U ลึก 80 CM สีดำ รุ่น 42U-P80 ขนาด 600x800x2000mm ใช้สำหรับเป็นตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุดอุปกรณ์ แบบตั้งพื้น 4 ล้อ มีช่องระบายอากาศสำหรับใส่พัดลม 4 ช่อง (พร้อมพัดลม 4 ตัว) ประตูกระจกมีกุญแจล็อค เหล็กหนา 2 MM  ผลิตจากเหล็กอย่างดี (แถมฟรี! ถาด 2 ใบ 43CM) 

สินค้ายังไม่ได้ประกอบเป็นตู้มาให้ ลูกค้าต้องประกอบเอง
ราคา 11,500 บาท



พัดลมระบายความร้อน Rack ขนาด 4 นิ้ว HYPERLINK สำหรับติดตั้งเข้ากับตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ตู้แร็ค Server
ใช้ไฟ 220V-240V ได้ทั้งแบบแร็คแบบแขวนผนังและตู้แร็คแบบตั้งพื้น

ราคา 190 บาท / ชุด


ถาดรองอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในตู้แร็ค HYPERLINK ขนาดหน้ากว้าง 19 นิ้ว ลึก 45 เซ็นติเมตร สำหรับ Open Rack, Wall Rack
สามารถใช้ติดตั้งเป็นชั้นวางอุปกรณ์ในตู้แร็คขนาดมาตรฐานทั่วไปได้เป็นอย่างดี

ราคา 210บาท/ชิ้น


 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา