เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์, มอเตอร์, Speed Motor Controller, US-52, 220V 60W, 250V, 250W,200W,120W,90W, ตู้ควบคุม, ตู้ Control


เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 250W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม  
การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที

ราคา 250 บาท  / ตัว
รุ่น : US-52250W (รหัสสินค้า : P00742)​
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10%
ความถี่ : 60Hz
โหมดการทำงาน : VR Modulation
ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C


เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 200W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม  
การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที

ราคา 250 บาท  / ตัว
รุ่น : US-52200W (รหัสสินค้า : P00741)​
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10%
ความถี่ : 60Hz
โหมดการทำงาน : VR Modulation
ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C


เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 120W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม  
การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที

ราคา 250 บาท  / ตัว
รุ่น : US-52120W (รหัสสินค้า : P00740)
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10%
ความถี่ : 60Hz
โหมดการทำงาน : VR Modulation
ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C


เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 90W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม  
การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที

ราคา 250 บาท  / ตัว
รุ่น : US-5290W (รหัสสินค้า : P00739)​
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10%
ความถี่ : 60Hz
โหมดการทำงาน : VR Modulation
ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C


เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 60W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม  
การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที

ราคา 250 บาท  / ตัว
รุ่น : US-5260W (รหัสสินค้า : P00738)
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10%
ความถี่ : 60Hz
โหมดการทำงาน : VR Modulation
ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C


 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ 220V 250W Speed Motor Controller US-52 สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์, มอเตอร์, Speed Motor Controller, US-52, 220V 60W, 250V, 60W, ตู้ควบคุม, ตู้ Control เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 250W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม   การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที ราคา 250 บาท  / ตัว รุ่น : US-52250W (รหัสสินค้า : P00742)​ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10% ความถี่ : 60Hz โหมดการทำงาน : VR Modulation ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ 220V 200W Speed Motor Controller US-52 สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์, มอเตอร์, Speed Motor Controller, US-52, 220V 60W, 200V, 60W, ตู้ควบคุม, ตู้ Control เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 200W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม   การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที ราคา 250 บาท  / ตัว รุ่น : US-52200W (รหัสสินค้า : P00741)​ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10% ความถี่ : 60Hz โหมดการทำงาน : VR Modulation ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ 220V 120W Speed Motor Controller US-52 สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์, มอเตอร์, Speed Motor Controller, US-52, 220V 60W, 220V, 120W, ตู้ควบคุม, ตู้ Control เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 120W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม   การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที ราคา 250 บาท  / ตัว รุ่น : US-52120W (รหัสสินค้า : P00740) แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10% ความถี่ : 60Hz โหมดการทำงาน : VR Modulation ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C     ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ 220V 90W Speed Motor Controller US-52 สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์, มอเตอร์, Speed Motor Controller, US-52, 220V 60W, 220V, 90W, ตู้ควบคุม, ตู้ Control เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 90W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม   การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที ราคา 250 บาท  / ตัว รุ่น : US-5290W (รหัสสินค้า : P00739)​ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10% ความถี่ : 60Hz โหมดการทำงาน : VR Modulation ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C   ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ 220V 60W Speed Motor Controller US-52 สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์, มอเตอร์, Speed Motor Controller, US-52, 220V 60W, 220V, 60W, ตู้ควบคุม, ตู้ Control เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ Speed Motor Controller US-52 220V 60W สามารถควบคุม ติดตั้งบริเวณหน้าตู้ควบคุม   การต่อสายไฟเพื่อใช้งานทำได้ง่าย มีจุดต่อสายดินบนตัวมอเตอร์ ช่วงของการควบคุมความเร็ว 60Hz 90 ถึง 1700 รอบ/นาที ราคา 250 บาท  / ตัว รุ่น : US-5260W (รหัสสินค้า : P00738) แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 220V+/-10% ความถี่ : 60Hz โหมดการทำงาน : VR Modulation ช่วงการปรับความเร็ว : 60Hz 90 ~ 1700RPM ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : -10°C ~ 50°C     ติดตามโปรโมชั่นทั้งหมด WWW.PBASUPPLY.NET  #ติดต่อซื้อสินค้าที่นี้  080-635-2686 (sale ตี๋)      @peeranun8336  pichit.pbasupply@gmail.com  090-987-3656 (saleธิป)    ​ @pbasupply           thanathip.pbasupply@gmail.com  096-930-5237(sale ต๊อป)  ​ @pbasupply2     sarawut.pbasupply@gmail.com

ติดต่อเรา